CV

CV  H.J.C.C.J. Wilschut 

Personalia
1952                      geboren te Rotterdam

1978                      gehuwd met Dieuwke de Vries; 7 kinderen, van wie de jongste is overleden; 5 kleinkinderen.               

Opleiding
1964-1968           MULO-A te Breda

1968-1970           HBS-A te Breda
1970-1972           Vooropleiding Grieks en Latijn te Groningen
1972-1979           Theologische Universiteit Kampen (Broederweg 15), afgesloten met doctoraal examen            (hoofdvak: dogmatiek)
2000                      promotie te Kampen (promotor B. Kamphuis)

 Gemeenten
1979-1984           predikant GKv Monster

1984-1995           predikant GKv Spakenburg-Noord
1995-2005           predikant GKv Assen-Zuid
2005-2013           predikant GKv Smilde 

Mei 2015             predikant van de hervormde gemeenten te Sebaldeburen en Een i.c.m. pastorale bijstand in hervormd Leek

 Verdere activiteiten
2000-2009           eindredacteur maandblad Nader Bekeken
2002                     afgevaardigde naar Generale Synode GKv te Zuidhorn

2010-heden        voorzitter Deddens-Koppefonds (subsidieert bijdragen op het gebied van kerkgeschiedenis en kerkrecht)
2011-2013           eindredacteur www.gereformeerdekerkblijven.nl