Preken

Filipp. 1, 21
Preek over Filippenzen 1:21
Thema: Mijn leven is Christus

Filipp. 3, 14a
Preek over Filippenzen 3:14a
Thema: De christen als atleet-in-actie

Filipp. 4, 4-7
Preek over Filippenzen 4:4-7
Thema: Altijd blij zijn

 Psalm 85, 9 PKN
Intredepreek
Thema: Een voorzanger wordt voorganger in de dienst van het Woord